Fourage
Foto

Onze fouragehandel is gericht op:

  • Inkoop en verkoop van bijproducten (stoomschillen, snippers, gebakken product, bierbostel)
  • Inkoop en verkoop van weidehooi, kuilgras, graszaadhooi, gerste-, en tarwestro
  • Opslag hooi / stro
  • Inkoop en verkoop van snijmais / graskuilen
  • Afzetten van stalmest / paardenmest

Foto

Aardappelstoomschillen

De aangevoerde aardappelen worden bij de fritesproducent op grootte en kwaliteit geselecteerd. Daarna worden de aardappelen gewassen en vervolgens met stoom behandeld. Door het stomen wordt de schil week. Hierna komen de aardappelen in een borstelmachine, waarbij de schillen en een laagje zetmeel direct onder de schil eraf geborsteld worden. Door het stomen wordt het zetmeel ontsloten en naar een grote silo gepompt. Vanuit de grote silo wordt het naar een vermaler gestuurd. Uiteindelijk komt het als vermalen stoomschillen in een kleine silo waarna het naar een afnemer wordt vervoerd. Dit alles onder GMP+-voorwaarden. Van ieder transport wordt een monster genomen welke 6 maanden wordt bewaard.


Foto

Aardappelsnippers

Aardappelsnippers is een restproduct van de fritesproducent. De aangevoerde aardappelen worden op grootte en kwaliteit geselecteerd. Daarna worden de aardappelen gewassen en vervolgens met stoom behandeld. Het product snippers bestaat uit gesneden aardappelen, die om reden van lengte, kleur e.e. voor het bakken uit het productieproces zijn verwijderd. Deze snippers bestaan uit hoogwaardige kwaliteit aardappelen die een hoog zetmeel gehalte hebben. Dus ideaal voor mestvee, rosékalveren en melkkoeien. Snippers zijn ook zeer geschikt om producten zoals snijmais, bierbostel en perspulp af te dekken. Wij werken onder GMP+-voorwaarden en per vracht wordt een monster afgenomen welke 6 maanden wordt bewaard.


Foto

Gebakken product

Gebakken product bestaat uit frites die na de bakoven niet goed in kleur zijn afgebakken of te veel oneffenheden bevatten. Deze zijn dus niet voor menselijke consumptie geschikt. Gebakken product wordt aan het einde van het productieproces in een container gedraaid. Het product is alleen maar geschikt voor varkens omdat die vetten kunnen verteren.


Foto

Bierbostel

Bierbostel is een product dat vrij komt bij het brouwen van bier. De basisgrondstof is gerst, die door strenge kwaliteitseisen wordt ingekocht, geselecteerd en gecontroleerd. Tijdens het brouwproces blijven de goede eigenschappen van het graan in bierbostel bewaard dat de frisheid en de smaak van het product voor het vee ten goede komt. Bierbostel is het gehele jaar leverbaar en gaat direct van bierproducent naar afnemer. Onze containerbakken zijn voorzien van zeven in de bodem om zo de droge stof hoger te krijgen. Ook hier zijn onze GMP+-voorwaarden met monsters die 6 maanden bewaard blijven van toepassing.


Foto

Voeraardappelen

Voeraardappelen zijn afkomstig van sorteerbedrijven / teler of fritesproducent. Meestal worden ze afgekeurd door een te laag onder water gewicht bij de fritesproducent of door een overschot op de markt bij de sorteerbedrijven / teler. De voeraardappelen dienen afgedekt te worden voor regen en vorst. De voederperiode is 2 / 3 weken.


Foto

Weidehooi

Weidehooi is op natuurlijke wijze gedroogd gras, door veel zon en wind ontstaan. Het meeste weidehooi wordt zelf gewonnen door percelen gras op stam aan te kopen in Nederland vrij van jacobskruid en distels. Dit wordt vooral in grote pakken geperst en op aanvraag in kleine pakken. Ook is er vraag naar kruidenhooi, dit wordt meestal geladen in Duitsland.


Foto

Graszaadhooi

Graszaadhooi komt vrij bij graszaadwinning. Dit gras wordt met een vingerbalk gemaaid om zo min mogelijk graszaad te verliezen bij het maaien, dit gebeurt vooral 's nachts omdat dan het vochtgehalte hoger is en het zaad beter in de aar blijft zitten.Vervolgens blijft het een aantal dagen op het land liggen om te drogen. Daarna wordt het met een combine gedorsen. Het restproduct is graszaadhooi en dit dient dan wederom een aantal dagen op het land te liggen om te drogen. Vervolgens worden er grote pakken gesneden graszaadhooi geperst. Er zijn verschillende soorten: roodzwenk, rietzwenk, Engels, Italiaans, veldbeemd en bosbeemd. Graszaadhooi heeft als voordeel dat het een prikkelend effect heeft voor de pens en tevens structuur geeft in het voer.

 


Foto

Tarwe / Gerste stro

Tarwe- en gerste stro ontstaat door het dorsen van graan. De combine maait het op stam af, haalt de graankorrels eruit en laat het stro achter eruit vallen. Tarwe stro wordt hoofdzakelijk gebruikt als strooisel voor paarden, rundvee en varkens. Tevens wordt het gebruikt als bodembedekker voor de tussen de aardbeien. Gerste stro wordt hoofdzakelijk gebruikt door geitenhouders als strooisel en om bij te voeren.


Foto

Wikkelpakken kuilgras

Dit is gras wat in plastic folie is gewikkeld. Meestal grote pakken. Het product wordt op aanvraag gemaakt en vindt meestal zijn weg naar manegehouders.


Foto

Fourage Transport

Broeders Fourage beschikt ook over twee containerwagens en een tankwagen om eigen producten zo veel mogelijk zelf te transporteren en zo de kwaliteit van de verschillende producten te controleren bij laden. Wij beschikken over GMP transport.