Loonwerk
Foto

Het loonwerk is vooral gericht op werkzaamheden binnen het bedrijf voor de fourage. Daarnaast worden er ook loonwerkzaamheden uitgevoerd voor derden.

Zoals:

 • grondbewerking
 • bemesten
 • zaaien
 • oogsten
 • diversen
Open interne link

Foto

Grondbewerking

 • Frezen: wordt vooral gebruikt om grasland en slootkanten kort te frezen, met een werkbreedte van 3 meter.

Foto
 • Lemkensmaragd: Deze machine wordt ingezet om snel groenbemester en stalmest onder te werken. Hij heeft een werkbreedte van 3 meter. Voordeel is dat je met hogere snelheid over het bouwland kunt rijden.

Foto
 • Land zaaiklaar leggen: Dit gebeurt door middel van een veenhuis vorenoppakker combinatie. Met hydraulische aandrukrollen. Deze machine wordt veelal gebruikt in de boomkwekerij en om na het ploegen de kopeinde klaar te leggen.

 


Foto
 • Dieptanden: Dit gebeurt met een diepwoeler welke bestaat uit 3 tanden met grote ganzenvoeten. Deze ligt de grond goed op, zodat storende lagen zijn gebroken. Maximale diepte 1 meter.

Foto
 • Ploegen: Dit is een 5-schaar Lemken ploeg met hydraulische breedteverstelling en diepwoelers met vaste vorenpakker eraan. Zodat het meteen zaaiklaar ligt.

Foto

Bemesten

 • Zodenbemesten: Het bemesten van het grasland wordt gedaan met een Vredo zelfrijder met een Vredo-zodenbemester, dit om de mest beter te kunnen injecteren in de grond, door grotere schijven.Tevens is deze machine voorzien van een bandendrukwisselsysteem om zo de ideale bodemdruk op het grasland te kunnen instellen en een gps systeem voor gelijkmatige verdeling.

Foto
 • Bouwland bemesten: Dit wordt uitgevoerd door een 3-asser met een 22 m3 tank en een bandendrukwissel-systeem. Deze wordt gebruikt bij het bouwland injecteren om zo min mogelijk schade aan de structuur van de grond toe te brengen. Deze 3-asser beschikt tevens over een geeijkt weegsysteem en GPS-monsterapparatuur. Achter de 3-asser hangt een bouwlandinjecteur van 4,5 m breed. Met deze combinatie kan alles in 1 werkgang uitgevoerd worden.

Foto
 • Stalmest en compost verspreiden: Uitrijden van stalmest / compost wordt uitgevoerd door Tebbe breedtestrooiers. Deze strooiers hebben een hydraulische bodemketting waardoor zeer vaste stalmest gelijkmatig naar de strooischotels wordt aangevoerd. Daardoor ontstaat er een nette verdeling van de stalmest / compost op het land. Het laden van de Tebbestrooiers gebeurt met een Ahlmann shovel, omdat deze wendbaar is en is voorzien van een mestklem.

Foto
 • Stal uitmesten: Potstallen uitmesten wordt uitgevoerd met een Ahlmann 150 voorzien van een mestklem. Deze machine is compact, heeft een korte draaicirkel en is zeer wendbaar. Dit wordt vaak gedaan in combinatie met 3-asser kipper met GPS of Tebbestrooiers.

Foto
 • Bemonsteren / wegen van stalmest: Dit gebeurt met een 3-asser haakarm met containerbak voorzien van GPS en weegsysteem. De containerbak kan worden afgezet zodat de vee- / manegehouder zelf kan laden.

Foto

Zaaien

 • Gras inzaaien: Inzaaien van diverse grassoorten, triticalen, rogge, gebeurt met een pleumatisch graszaaimachine met 27 zaaipijpen, rotorkopeg en aandrukrol.

Foto
 • Mais inzaaien: Dit gebeurt met een 6-rijige maiszaaimachine, waarvan de tractor op smallere banden staat, zodat hij de grond van het te volgen zaaielement niet vastrijdt.

Foto

Oogsten

 • Grasmaaien: Dit gebeurt met Krone front- en achtermaaier voorzien van kneuzer. Werkbreedte 6,5 meter. Voordeel is dat hij wendbaar is op kleine percelen omdat je dan de hoeken beter uit kunt maaien met alleen de frontmaaier en de achtermaaier op kunt klappen.

Foto
 • Opdijken: Gras opdijken gebeurt met Krone, werkbreedte 13,5 meter. Om bij diverse klanten het gras in de rug te rijden.

Foto
 • Grashakselen: Het wordt uitgevoerd met een John Deere hakselaar, twee gestuurde kippers en een loader op de kuil. Het gras wordt steeds vaker gehakseld. Het heeft veel voordelen; het gaat snel, het is goedkoper dan oprapen en wikkelen, je kunt het beter aan rijden in de kuil en het is makkelijker te mengen in de voermengwagen. Door weersomstandigheden is er soms een korte veldperiode, vandaar dat we nu de mogelijkheid hebben om met twee grashakselaars te rijden. Een John Deere 6750 en een John Deere 8400i.

Foto
 • Mais hakselen: Dit wordt uitgevoerd door een John Deere 8400i hakselaar en twee 40 m3 maiskippers. Indien nodig kunnen er nog drie extra kippers ingezet worden, bijvoorbeeld als de mais ver gehaald dient te worden. Eén van de extra kippers is een 3-asser met maisbak en deze kan de mais op het land wegen.

Foto
 • Wulf aangedreven wagen: Helaas zijn de percelen in het najaar niet altijd goed begaanbaar, vandaar dat we beschikken over een Wulf aangedreven wagen waarvan de as achter mee trekt. Met deze wagen kunnen we overladen op kippers, zodat deze niet in de natte percelen hoeven te rijden.

Foto
 • Volvo loader: Sinds de aanwezigheid van een 2e hakselaar hebben we ook de beschikking over een extra loader. Deze gebruiken wij voor gras- en maiskuilen aan te rijden. Ook om stallen uit te mesten en mest laden. Er zit een hoogkiepbak op om vrachtwagentrailers te kunnen laden.

Foto

Zoutstrooien

 • Zoutstrooien terreinen: Indien zich barre winteromstandigheden voordoen zoals sneeuw en ijzel beschikken we over 2 x  een zoutstrooier met schuif, waarmee we grote en kleine terreinen sneeuw- en ijsvrij maken.