Nieuws
van Broeders fouragehandel en loonwerkbedrijf VOF

Foto

Er is geinvesteerd in een Vredo-zefrijder 19 M3, met bandendrukwisselsysteem en gps-systeem. Ook met bijbehorende bouwlandinjecteur.